Reklamační řád

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ                                                                                                              

Prodávající:     ELPOS Josef Tkadlec, spol. s.r.o.       

Adresa pro zaslání/předání zboží:       Smetanova 1477, 755 01 Vsetín

Datum uzavření smlouvy:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Telefon:

Reklamované zboží:

 

Důvod reklamace:

 

 

Požadavek na řešení reklamace (vyberte jednu z následujících možností):

        odstranění vady opravou

☐        sleva z kupní částky

☐        výměna zboží

☐        vrácení kupní částky na účet č.:

☐        jiné

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: