Odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY              

Adresát:  ELPOS Josef Tkadlec, spol. s.r.o.   

               Smetanova 1477, 755 01 Vsetín

               info@elpos-koupelny.cz

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření smlouvy:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Telefon:

Specifikace vráceného zboží:

  název

 množství

   cena

vráceno kusů

         důvod vrácení*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Při odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět důvod vrácení, ale pomůžete nám tím zlepšit naše služby, děkujeme.

Je-li Kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti ELPOS Josef Tkadlec, spol. s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.

Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li Kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než Kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: