Buldok čistič odpadů 0,75 kg

Buldok čistič odpadů 0,75 kg
Výrobce:
Výrobce
Katalogové číslo:
166225.1
Cena bez DPH:
119,83 Kč
Cena s DPH:
145 Kč
Počet kusů ks


Popis zboží

METRUM Buldok Čisté odpady – extra silný 0,75 kg

Čistí, odmašťuje, rozpouští vlasy a jiné organické zbytky v sifonech a domovních odpadech z kuchyní, koupelen, apod.

Chemicky rozpouští organické zbytky včetně vlasů, papíru, vaty. Odmašťuje a zprůchodňuje odpadní sifony a potrubí. Používá se při zanesení odpadů v kuchyních, koupelnách, prádelnách apod. Preventivně udržuje odpadní potrubí průchodná.

Charakteristika:

  • snadno použitelný
  • čistí, odmašťuje
  • rozpouští drobný kuchyňský odpad, tuk, vlasy, papír, vatu
  • vyráběn v systému řízení jakosti ISO 9001
  • obsah balení: 0,75 kg

Pracovní postup:

Do sifonu přes umývadlo, výlevku či vanu nebo do WC nalijte asi 1/2 litru velmi teplé vody a potom naszpejte 2-3 víčka BULDOKU. Nechte působit asi 10 minut a důkladně propláchněte horkou vodou (použití vařící vody je nejúčinnější). Při větším zanesení postup opakujte, dále udržujte odpady čisté preventivním používáním po asi dvou týdnech.

Upozornění:

Při používání dochází k bouřlivé reakci a prudkému ohřátí čištěného odpadu. Může dojít k vystříknutí a následnému poleptání. Vždy používejte gumové rukavice a těsné ochranné brýle. Dávky přípravku nenavyšujte - čisticí proces opakujte. NEPOUŽÍVEJTE NA HLINÍKOVÉ POTRUBÍ! Nepoužívejte jinak, než je uvedeno v návodu! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Čištění:

Použité nářadí po aplikaci důkladně omyjte vodou. Je-li potřeba, zneutralizujte roztokem přípravku BULDOK Odstraňovač vodního kamene.

Bezpečné zneškodnění:

Prázdné obaly po důkladném, opakovaném vypláchnutí horkou vodou odevzdejte do tříděného odpadu k recyklaci. Přípravek plně spotřebuje, nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní informace:

Informace o nebezpečí:

H290 Může být korozívní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach / dýmy / plyn / mlhu / páry / aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

  • P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
  • P303+P361+P353 Při styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
  • P305+P351+P338+P310 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko.

P501 Odstraňte obal/obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Ekologie:

Výrobek nenechejte vniknout do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy. Vzhledem k vysokému pH škodí vodním organismům. Odpadní vody před vypuštěním do čistírny odpadních vod mnohonásobně nařeďte vodou, eventuálně zneutralizujte slabými roztoky kyselin.

Právě si prohlížíte zboží značky Výrobce na e-shopu ELPOS-koupelny.cz, který je autorizovaným prodejcem výrobce Výrobce. Nabízený produkt  Buldok čistič odpadů 0,75 kg tedy pochází z oficiální české distribuce a vztahuje se na něj plná záruka. U nás máte také jistotu, že v případě reklamace výrobku, bude vše řešit značkový servis Výrobce, který používá zásadně originální náhradní díly. Buldok čistič odpadů 0,75 kg, stejně jako ostatní výrobky z kategorie Čistící prostředky, jsou zabaleny v nepoškozených obalech. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. Můžete třeba použít kontaktní formulář pod tímto textem.

Alternativní zboží

product_detail


E-mailový zpravodaj

Nezmeškejte již žádnou akci


Aktuality

Virtuální prohlídka prodejny 16. 12. 2017


Virtuální prohlídka prodejny

Prohlédněte si naši prodejnu ELPOS vodoinstalace!


Váš prodejce

Eva Polčáková

 
602 194 340
objednavky Zavinac elpos-koupelny Tecka cz

NejprodávanějšíNákupní košík: prázdný
ELPOS koupelny | online prodej vybavení koupelen

Nevíte si rady? Volejte 602 194 340

Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Soubory Cookies